Verwijzing en vergoeding Kinderfysiotherapie

Verwijzing:
De huisarts, jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de
kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt en
verwijzen indien nodig naar de kinderfysiotherapeut voor onderzoek en/of behandeling.

Maar vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische
problemen heeft. U kunt dan ook sinds januari 2006 ook zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht..

Vergoeding:
Basisverzekering
Kinderfysiotherapie (voor kinderen tot 18jaar) wordt 18x vergoed vanuit de basis verzekering. Kinderfysiotherapie voor kinderen met een chronische verwijzing wordt volledig vergoed vanuit de basis verzekering.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering is er de mogelijkheid om u middels verschillende pakketten aanvullend te verzekeren. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor kinderfysiotherapie is opgenomen in uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

KIJK ALTIJD UW POLIS NA VOOR DE EXACTE VOORWAARDEN !

Bij een eerste consult is het gewenst het polisnummer, BSN-nummer (Burger Service Nummer) en een eventuele verwijsbrief mee te nemen.