Verslaglegging

Na de observaties, testen en onderzoeken maken we een (uitgebreid) verslag.

Dit verslag wordt altijd naar de huisarts gestuurd en indien de huisarts niet de verwijzer is, naar de desbetreffende verwijzer. Als de ouders dit willen krijgen ze een kopie van het verslag en sturen we ook een verslag door naar bijvoorbeeld de consultatiebureau-arts, de school(arts) of de kinderarts.

Als een kind naar een specialist gaat, na een behandelperiode zullen we een verslag aan de ouders meegeven over hoe de behandeling tot dan toe verloopt. Aan het einde van de behandeling maken we een eindverslag die naar de verwijzer en indien gewenst naar ouders wordt gestuurd.