Onderzoek en behandeling

Observatie, onderzoek en behandeling

Allereerst wordt er een volledig beeld verkregen van het motorisch niveau van het kind. Er wordt informatie verzamelt bij ouders, leerkrachten, huisarts en eventuele andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt en er wordt een motorisch onderzoek gedaan. Tenslotte worden de bevindingen besproken en wordt samen met de ouders en het kind een behandelplan opgesteld. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in het bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen.

De behandeling vindt plaats in onze praktijk of aan huis; behandeling aan huis geldt vaak voor de kinderen in de leeftijd tot 3 jaar en kinderen met een ernstige (aangeboren) handicap. De behandelperiode is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de specifieke vraag. Soms is alleen advies al voldoende zoals bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.