Indicaties

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen zoals weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn bijvoorbeeld:


• Motorische ontwikkelingachterstand
• Asymmetrische zuigeling, voorkeurshoudingen
• Pre of dysmatuur kind
• Huilbaby
• Plexus Brachialis laesie t.g.v. de bevalling
• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
• Billenschuiven
• Lage of hoge spierspanning
• Orthopedische problemen bij kinderen
• Afwijkend looppatroon
• Ademhalingsproblematiek
• Houdingsafwijkingen
• Conditie/ krachtproblemen
• Fijn motorische problemen
• Schrijfproblemen
• DCD
• Problemen op het gebied van de sensorische intregratie